Konsorcium

BOLSAS_2

Koordinátor;  AIDO Technologický institut optiky, barvy a obrazu (Španělsko)

AIDO je centrum výzkumu, vývoje a inovace, jež rozvíjí svou expertizu pomocí optických technologií aplikovaných na hlavní výrobní procesy firem. Po 24 letech zkušeností v  rozvoji a realizaci výzkumu a vývoje se AIDO stal strategickou technologickou aliancí pro místní, národní a celosvětové společnosti, které prosazují inovaci v rámci projektů a vzdělávacích činností.

AIDO vyvíjí řešení výzkumu a vývoje na klíč, které podporují partnerské aliance jako hlavní obchodní strategii, soustředící se na generaci znalostí a rozvoje technologie a služeb přidané hodnoty:

1. - Vlastní projekty výzkumu a vývoje, podporující rozvoj nejnovějších technologií svou účastí v sítích a pracovních skupinách s cílem přenést tyto poznatky do malých a středních firem.

2. - Kooperativní projekty, které zahrnují národní i mezinárodní firmy a subjekty

3. - Projekty na klíč, schopné přizpůsobit vývoj každému klientovi podle jeho potřeb, jež vedou k vytvoření nové společnosti nebo nového produktu na trhu. 

Variabilita využití technologií vyvinutých institutem AIDO umožňuje technologická řešení pro průmyslové sektory obalových materiálů, grafického umění a médií.

Hlavním záměrem AIDO je prosazovat konkurenceschopnost v rámci různých průmyslových odvětví pomocí projektů výzkumu a vývoje a nově zavést nejlepší praktiky realizace v oblasti životního prostředí a organizace společnosti

Jako příjemce LIFE07 BATsGRAPH a LIFE09 SUSTAINGRAPH získal AIDO zkušenosti s provedením ukázkových projektů ve společnostech a se zlepšováním jejich průmyslových postupů. Znalost získaná z projektů BATsGRAPH a SUSTAINGRAPH pomůže vylepšit technické činnosti a rozšířit informace projektu ECOFLEXOBAG.
Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas, AIMPLAS (Španělsko)

AIMPLAS je technologický institut zaměřený na plastové odvětví. Tvoří ho více než 100 vysoce kvalifikovaných profesionálů s velkými odbornými zkušenostmi v oblasti kompaudace, zpracování (extruze, vstřikovací procesy, RTM), recyklace, produktového vývoje a analýzy plastových materiálů ke konstrukci, automobilových, obalových a dalších tradičních sektorů.

AIMPLAS prokázala záznam úspěšných případů výzkumu a vývoje v mnoha projektech EU, pod různými dotovanými programy, včetně 9 ve FP5 (1 jako koordinátor), 20 ve FP6 (5 jako koordinátor), 12 ve FP7 (8 jako koordinátor), 2 ve Life+ (1 jako koordinátor), 2 z Intelligent Energy Europe (1 již hotov), 2 v Leonardo a 3 z Eco-Inovation (jako koordinátor ve všech). Kromě toho má AIMPLAS environmentální a recyklační obchodní pracovní linii, jejíž výzkumné a vývojové aktivity jsou zaměřeny zejména na management plastických odpadů v rozvoji nových recyklovatelných materiálů a snížení dopadu na životní prostředí. 

Je třeba zdůraznit, že AIMPLAS má více než 10 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje biologicky odbouratelných materiálů. V obalových odvětvích provedl AIMPLAS několik studií zaměřených na nalezení environmentálně příznivých řešení.  ¨

Dále má AIMPLAS zkušenosti s recyklovatelností plastů, s novou aplikací recyklovaných materiálů, s Ecodesignem plastových produktů a s eco-label. 

AIMPLAS je autorizovaný zprostředkovatel DIN CERTCO (www.dincertco.de) se společnostmi, které žádají o dosažení compostability certifikátu a jsou v procesu k tomu stát se osvědčenou laboratoří. AIMPLAS je členem certifikační komise DIN CERTCO.

Navíc je AIMPLAS uznán od roku 2010 od Der Bleu Engel (www.blauer-engel.de) za účelem ověřovat produkty podle jejich ekoznačky.

Co se týče projektu  ECOFLEXOBAG, AIMPLAS poskytne svou technickou odbornost v oblasti plastů, biolorozložitelnosti, recyklování a dopadu na životní prostředí v průběhu projektu.
Centrum služeb B.V. (Nizozemsko)

KVGO Dienstencentrum – Konzultační centrum Holandské královské tiskařské asociace.

KVGO DC se staví k podpoře více než 800 mediálních podniků ročně (hlavně střední a malé podniky) v řízení jejich obchodu. Celkově toto konzultační centrum pomáhá kolem 50 % firem z celého sektoru.

Protože musíme poskytovat služby ve všech částech grafického mediálního průmyslu, máme tým (vedoucích) expertů pro všechny oblasti řízení. 

KVGO Dienstencentrum rozlišuje následující oblasti řízení:

• Technologie a výroba. Tím myslíme veškeré aktivity, které mají přímo co do činění s dobrým postupem výroby. Radíme ohledně záležitostí týkajících se budov, jako nové budovy, přestavby a uspořádání. 

• Marketing. Provádíme všechny druhy výzkumu trhu pro individuální firmy a také podporujeme společnosti v uskutečňování jejich marketingových plánů. “Grafisch Opdrachtgevers Onderzoek” je jedna z oblastí marketingu týkající se našeho odvětví. Je to ekonometrický model, který můžeme přeložit jako makroekonomický vývoj v celém průmyslu;

• Personál. Kromě individuální pomoci společnostem s pracovními smlouvami, spory a propouštěním pracujeme také na zlepšování znalostí zaměstnanců. Dodáváme společnostem přímé kalkulace a rady ohledně zásad v individuální firmě;

• Finance. Rady jednotlivým společnostem v obchodní administraci, cenách nákladů a kalkulaci.

• Strategie řízení. Především v tomto subjektu je naše práce šitá na míru. Strategický plán či obchodní evaluace se týká společnosti samotné a je prakticky nemožné odvodit z toho všeobecné prvky.
Teknologian tutkimuskeskus VTT (Finsko)

VTT technické centrum Finska je vládní organizace stanovená zákonem a působící pod záštitou finského Ministerstva práce a hospodářství. VTT působí pod veřejným mandátem vystaveným Technickým výzkumným centrem finského zákona (144/72).

Prezident a ředitel je státní úředník. Ostatní personál Výzkumného centra jsou zaměstnanci na obyčejnou pracovní smlouvu (pravidlo o 2 % rozpočtu pro státní úředníky se na ně nevztahuje).

Mise VTT je provádět výzkumné služby, jež zlepší mezinárodní konkurenceschopnost firem, společnosti a ostatních zákazníků v těch nejdůležitějších fázích jejich inovačního procesu a tím vytvořit předpoklady pro růst, zaměstnanost a blahobyt.

VTT je multitechnologická smluvní výzkumná organizace, poskytující špičková technologická řešení a inovativní služby. Díky své široké bázi znalostí může VTT kombinovat různé technologie, vytvářet nové inovace a široký rámec světových technologií a aplikovaných výzkumných služeb, čímž dojde k zlepšení konkurenceschopnosti a kompetenci klienta. Díky svým mezinárodním a technologickým sítím může VTT produkovat informace, vylepšovat technologické dovednosti a vytvářet business inteligence a přidanou hodnotu pro své zainteresované subjekty.

Skupina VTT se skládá z VTT výzkumu a vývoje (R&D), obchodních řešení, strategického výzkumu, IP obchodu a skupinových služeb.

K tomu VTT řídí 3 státní společnosti: VTT Expert Services Ltd, VTT International Ltd a VTT Ventures Ltd. Společně tvoří VTT.

VTT působí v následujících zákaznických sektorech: biotechnologie, farmaceutický a potravinářský průmysl, elektronika, ICT, zpracovatelský průmysl a životní prostředí, papírenský průmysl, stroje a vozidla, reality a stavby, služby a logistika.

Klíčové oblasti technologie VTT zahrnují: aplikované materiály, bio- a chemické výrobní procesy, energetiku, ICT průmyslové systémy, mikrotechnologie a elektroniku, služby a obchod a inovativní výzkum.
ENVIROS, s.r.o. (Česká republika)
ENVIROS je vedoucí poradenská společnost poskytující asistenci především v oblasti energetiky, životního prostředí a obchodního poradenství v České republice, na Slovensku, ve střední a východní Evropě, ale také v jiných částech světa. 

Hlavním zainteresovaným subjektem společnosti ENVIROS je mezinárodní poradenská skupina Sinclair Knight Merz (SKM).

ENVIROS současně zaměstnává 27 stálých kvalifikovaných odborníků a více než 30 externistů – odborníků s různými zkušenostmi a zázemím. Společnost zaměstnává 10 energetických auditorů certifikovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Klíčové aktivity ENVIROSu zahrnují především tyto oblasti:

• Energetické a ekologické audity v průmyslu, obchodu, veřejném odvětví a bydlení – Česká republika a zahraničí; 

• Řízení energetické výkonnosti včetně verifikace a vyměření úspor – především pro budovy průmyslového a veřejného sektoru.

• Rozvoj a evaluace projektů – průběh a evaluace projektů energetické efektivnosti a obnovitelné energie, žádost o finanční podporu ze strukturálních a národních fondů EU – většinou průmyslové a veřejné budovy

• Asistence v průběhu, podání a monitorování žádosti o dotace od EU;

• Technicko-finanční ohodnocení energetických a ekologických projektů (studie proveditelnosti), technická a environmentálních due-diligence;

• Podpora pro správu nemovitostí, zavedení systémů energetického řízení do průmyslových a velkých budov.

• Propagační činnosti a školení v EE a RES – rozvoj projektů, energetický management a jeho zavedení. 

• Poradenství v oblasti managementu odpadů

• Monitoring emisí těkavých organických sloučenin a jejich redukce ve firmách 

• Rozvoj environmentálních strategií, politik, legislativy, podpůrné programy a plány aktivit pro mezinárodní instituce, státní, regionální, místní úřady;Partners

Colabora