Hanke

MAQUINA_1

ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke kestävän kehityksen kauppakasseja varten. Projektissa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011 ohjelmasta.

 

KOHTEENA YMPÄRISTÖONGELMA

ECOFLEXOBAG-hankkeen tavoitteena on selvittää kauppakassien ympäristövaikutus elinkaarensa aikana.
Kauppakassien ympäristövaikutusten peruskysymykset liittyvät uusiutumattomiin materiaaleihin, painatusprosessien VOC-päästöihin, tuotantoprosessien matalaan tehokkuuteen sekä kassien käytön ja niistä muodostuvan jätteen hallinnointiin.

Valmistajilla on jo olemassa erilaisia keinoja vähentää kassien ympäristövaikutusta niiden elinkaaren aikana lainsäädännön ja markkinatrendien myötä.  Kuitenkin näiden vaihtoehtojen toteuttaminen on vähäistä, koska niiden toteuttaminen tuo mukanaan rajoituksia, jotka valmistajien tulee kohdata.

 

ECOFLEXOBAG LÄHESTYMISTAPA

ECOFLEXOBAG-projektissa kehitetään innovatiivisiä menetelmiä kestävän kehityksen kauppakassien suunnittelua ja tuotantoa varten pohjautuen seuraaviin työkaluihin;

• Parhaat käytännöt kestävän kehityksen kauppakassien suunnitteluun

• Parhaat käytettävissä olevat tekniikat uusien materiaalien käyttöönottoa varten

• Parhaat käytännöt kauppakassien kestävän tuotannon valvontaa varten

• On-line työkalun toteutus: Kestävien kauppakassien suunnittelun ja tuotannon parhaat käytännöt sovitetaan on-line työkaluun, joka auttaa kauppakassien valmistajia toteuttamaan nämä käytännöt tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

 

YMPÄRISTÖTAVOITTEET

ECOFLEXOBAGissä kehitettyjen menetelmien käyttöönoton odotetaan vähentävän kauppakassien tuotannon ja käytön ympäristövaikutusta, kun valmistajat ovat ottaneet työkalun käyttöön. Yksityiskohtaisesti määriteltyjä ympäristötavoitteita ovat:

• Luonnossa hajoamattomien kertakäyttökassien korvaus uudelleen käytettävillä ja/tai biohajoavilla kasseilla

• VOC-päästöjen vähentäminen lakisääteisiin arvoihin painatusprosessissa

• Minimissään viiden kriittisen indikaattorin (Key performance indicators) ≥ 10 % parannus

 

ASIAAN LIITTYVÄ EU-LAINSÄÄDÄNTÖ


• Direktiivi 2008/98/EY jätteistä
• Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä
• Direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta


Partners

Colabora