Het project

MAQUINA_1

ECOFLEXOBAG is een Europees project dat zich richt op de ontwikkeling (en demonstratie) van “best practices” (beste methoden) om duurzame commerciele tassen te ontwerpen en ontwikkelen. Het wordt gesubsidieerd door het LIFE+ 2011 programma.

 

OP TE LOSSEN MILIEUPROBLEEM

ECOFLEXOBAG richt zich op de milieuimpact van commerciele tassen gedurende hun levenscyclus.
De balangrijkste aspecten zijn de milieu-impact van het gebruik van niet-hernieuwbare materialen, VOS (vluchtige organische stoffen) emissies tijdens het drukproces, lage efficiency van het productieproces en het gebruik en afvalmanagement van de tassen.

Volgens ontwikkelingen en trends in werkgeving en de markt bestaan er alternatieven die door producenten gebruikt zouden kunnen worden om de impact van de producten gedurende hun levenscyclus terug te dringen.  Het toepassen daarvan is nog spaarzaam dankzij belemmeringen die producenten tegen komen wanneer ze over willen gaan op deze alternatieven.

 

ECOFLEXOBAG AANPAK

ECOFLEXOBAG zal een innovatieve methodologie voor het onwerpen en produceren van duurzame commerciele tassen ontwikkelen, gebaseerd op de volgende tools:

• Beste praktijkvoorbeelden voor het onwerp van duurzame commerciele tassen

• Beste praktijkvoorbeelden voor het toepassen van nieuwe technieken die nieuwe duurzame materialen kunnen bewerken

• Beste praktijkvoorbeelden voor het bewaken van de duurzame productie van commerciele tassen

• Een online tool dat de implementatie van de best practices ondersteunt.

 

MILIEUDOELSTELLINGEN

De ECOFLEXOBAG method zal naar verwachting leiden tot een reductive van de milieu-impact van de productie en het gebruik van commerciele tassen voor die producenten die het tool implementeren. De specifieke winst zou zijn:

- Vervanging van niet-afbreekbare tassen voor eenmalig gebruik door herbruikbare of afbreekbare tassen.

- Reductie van VOS emissies naar de wettelijke waarden in het drukprodes

- Verbetering van >= 10% van minimaal 5 kritieke prestatie-indicatoren (KPIs)

 

BETROKKEN EUROPESE WETGEVING

• Directive 2008/98/EC on waste

• Directive Packaging and Packaging Waste 1994

• Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds

Partners

Colabora